Μείωση κόστους και μετριασμός κινδύνου με εξελιγμένη ανάλυση περιεχομένου, προσδιορισμό δεδομένων και ασφαλή μεταφορά δεδομένων σε μια εξαιρετικά αυτοματοποιημένη και επεκτεινόμενη λύση.

Η Πλατφόρμα FileFacets

Η FileFacets είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα συμμόρφωσης απορρήτου και εταιρικών αναλύσεων που καθιστά εύκολο για τις επιχειρήσεις τον εντοπισμό και την επεξεργασία μη δομημένου περιεχόμενου από πολλαπλές πηγές σε ολόκληρη την επιχείρηση με σκοπό την προστασία ευαίσθητων δεδομένων και τη μετρίαση του κινδύνου.

Η πλατφόρμα δίνει στους οργανισμούς τη δυνατότητα να εκτελέσουν εξελιγμένη ανακάλυψη δεδομένων και προηγμένη αναζήτηση περιεχομένου σε δίκτυα, διακομιστές, επιτραπέζιους υπολογιστές και φορητούς υπολογιστές, με σκοπό την προστασία ευαίσθητων εταιρικών πληροφοριών και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (PII), την αφαίρεση Πλεοναζόντων, Απαρχαιωμένων και Ασήμαντων δεδομένων (ROT) και τη διευκόλυνση της ασφαλούς μεταφοράς δεδομένων ανάμεσα σε αποθηκευτικούς χώρους.

Υβριδική Αρχιτεκτονική Cloud

Ένα τμήμα λογισμικού εγκαθίσταται σε εικονικό μηχάνημα στο επιχειρηματικό περιβάλλον, ενώ η πρόσβαση στην πλατφόρμα FileFacets γίνεται μέσω ενός προγράμματος περιήγησης ιστού. Όλο το περιεχόμενο πηγής παραμένει όπου βρίσκεται στους αρχικούς αποθηκευτικούς χώρους – δεν αντιγράφεται περιεχόμενο στο cloud – διασφαλίζοντας ότι όλα τα εταιρικά και ευαίσθητα δεδομένα παραμένουν ασφαλή.

Αναζήτηση πλήρους κειμένου

Η FileFacets σαρώνει όλα τα έγγραφα για τη δημιουργία ενός ευρετηρίου πλήρους κειμένου από όπου οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν την τακτική αναζήτηση έκφρασης ανά μοτίβο ή λέξεις κλειδιά για να βρουν ακριβώς τι ψάχνουν – ή για να ανακαλύψουν περιεχόμενο που δεν ήξεραν ότι είχαν – σε κοινές χρήσεις αρχείου, ECM, email ή επιτραπέζιους υπολογιστές.

Δυναμική δημιουργία συστάδων

Κρατήστε τα σχετικά δεδομένα μαζί με τη δυναμική δημιουργία συστάδων της FileFacets.

Ο χρήστης μπορεί να κατασκευάσει ένα μοντέλο που θα δημιουργεί συστάδες με βάση το θέμα, όπως η ομαδοποίηση όλων των δεδομένων που περιέχουν PII όπως άδειες οδήγησης ή πληροφορίες υγείας.

Κατηγοριοποίηση Εκμάθησης Μηχανήματος

Η FileFacets μαθαίνει από προηγούμενες αποφάσεις που έχετε κάνει κατά την κατηγοριοποίηση δεδομένων.

Καθώς κατηγοριοποιείτε έγγραφα, η FIleFacets εντοπίζει τις τάσεις που έχετε και καθιστά πιο εύκολη την κατηγοριοποίηση των μητρώων με βάση τις συνήθειες δημιουργίας συστάδων ενός χρήστη.

Η FileFacets αναζητά σε πολλαπλά περιβάλλοντα δικτύου και cloud

Περιβάλλοντα κοινής χρήσης αρχείων

Η FileFacets αναζητά και συγκεντρώνει PII από μη δομημένους χώρους αποθήκευσης κοινής χρήσης αρχείων, στο δίκτυο ή στο cloud.

Συστήματα διαχείρισης επιχειρηματικού περιεχομένου

Η FileFacets συνεργάζεται με κορυφαίες πλατφόρμες τεχνολογίας ECM, δίνοντας στους χρήστες τη δυνατότητα να αναζητήσουν και να συγκεντρώσουν PII από πολλαπλά συστήματα.

Διακομιστές Microsoft Exchange

Η FileFacets δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να ανακαλύψει και να επεξεργαστεί ευαίσθητες πληροφορίες που αποθηκεύονται στο Exchange.

Εξατομικευμένοι επιτραπέζιοι υπολογιστές

Η FileFacets αναζητά σε επιχειρηματικούς επιτραπέζιους υπολογιστές για PII και δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να διαχωρίσουν το προσωπικό περιεχόμενο από το εταιρικό περιεχόμενο.


Πίνακας οργάνων

Εντοπίστε και προβάλετε περιεχόμενο σε ολόκληρη την επιχείρηση.

Περιστατικά χρήσης

 • Ανάλυση περιεχομένου
 • Απογραφή & δημιουργία ευρετηρίου επιχείρησης
 • Επιχειρηματική ανάλυση και στρατηγικός σχεδιασμός
 • Σχεδιασμός διατήρησης/διάθεσης
 • Εργαλείο πωλήσεων MSP
 • Εργαλείο πωλήσεων POI
 • Βαθύτερη ανάλυση των ROT


Εκκαθάριση αρχείου

Οι περισσότεροι αποθηκευτικοί χώροι αρχείων περιέχουν έναν μεγάλο αριθμό αρχείων χωρίς κάποια έγκυρη επιχειρηματική αξία. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν πλεονάζοντα, απαρχαιωμένα ή ασήμαντα (ROT) αρχεία. Σε αυτή τη φάση, οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν κανόνες για τον προσδιορισμό των αρχείων ROT και να τα επεξεργαστούν καταλλήλως. Αυτά τα αρχεία μπορούν να κάνουν όλο και πιο δύσκολη τη διαχείριση της δομής σας και μπορούν να φράξουν το σύστημα. Η Ενότητα Εκκαθάρισης Αρχείων FileFacets διευκολύνει την εύρεση και διαχείριση των ROT.

Περιστατικά χρήσης

 • Εκκαθάριση των ROT
 • Κατάργηση διπλοτύπων
 • Απόσυρση διακομιστή
 • Αναδιάρθρωση εργατικού δυναμικού
 • Νομική Επιφύλαξη
 • Πολιτική Νομικής Ευθύνης
 • Ευθυγράμμιση και σύγκριση αποθηκευτικών χώρων


Αναγνωριστικό επιχείρησης

Τα έργα με ID επιχείρησης δημιουργούνται συνήθως για αναζήτηση σε αποθηκευτικούς χώρους που χρησιμοποιούνται σε ολόκληρη την επιχείρηση για Πλεονάζοντα, Απαρχαιωμένα και Ασήμαντα αρχεία (ROT) και Πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα (PII). Παρέχει στους χρήστες ένα μεγάλο σύνολο λειτουργιών ώστε να εντοπιστούν όλα τα δεδομένα που ένας οργανισμός έχει στην κατοχή του. Οι τακτικές αναζητήσεις έκφρασης και λέξης κλειδί σάς δίνουν τη δυνατότητα να ορίσετε κανόνες και επισημάνσεις για ευαίσθητα δεδομένα.

Περιστατικά χρήσης

 • Ανακάλυψη δεδομένων
 • Εκποιήσεις/Πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων
 • Συγχωνεύσεις και εξαγορές
 • Ενσωμάτωση μετά την συγχώνευση
 • Επιχειρηματική διεργασία για τον GDPR
 • Επιχειρηματική διεργασία για Συμμόρφωση προς το απόρρητο
 • Ρυθμιστική συμμόρφωση
 • Μετακινήσεις δεδομένων
 • Αναδιάρθρωση δεδομένων
 • Βελτίωση και εξαγωγή μεταδεδομένων
 • Χαρτογράφηση μεταδεδομένων
 • Διακυβέρνηση πληροφοριών
 • Διαχείριση αρχείων


Κεφάλαιο 3 GDPR

Η ενότητα Κεφαλαίου 3 GDPR της FileFacets δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να αναζητήσουν, να εντοπίσουν, να προσδιορίσουν, να ελέγξουν και να προκαλέσουν αρχεία που περιέχουν τα προσωπικά δεδομένα ενός ατόμου ανεξαρτήτως της θέσης τους εντός των αποθηκών δεδομένων ενός οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων email και επιτραπέζιων υπολογιστών. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις Αιτήματος πρόσβασης υποκειμένου (SAR) σύμφωνα με το Κεφάλαιο 3 του GDPR: Δικαιώματα του Υποκειμένου Δεδομένων.

Περιστατικά χρήσης

 • Δικαίωμα πρόσβασης
 • Δικαίωμα στη λήθη
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων
 • Δικαίωμα στην ενημέρωση
LEARN MORE

Define Subject
FileFacets allows users to input search criteria for data subjects and the personal data related to that subject, for example: name, address, date of birth, email and phone number. Users can do this manually or by uploading a .csv file containing the defined values, for example, a customer list or employee list.

 

Review & Action Subject Requests
FileFacets will search for and display a list of all the files that contain the personal data of a Subject based on the search terms defined. Users can audit the results and see which files may also contain the personal data of others.

Users can then audit and action the content based on the request:

Article 15 – Right of access by the data subject

 • Create a report of all files that contain the personal data of the Subject to present to the Subject

Article 17 – Right to erasure (‘right to be forgotten’)

 • Audit and exclude files that must be retained for business or other purposes
 • Delete selected files from the source repository, email or desktop
 • Provide report of deleted content

Article 20 – Right to data portability

 • Audit and exclude files that contain personal data of others or cannot shared with the Subject for business or other purposes
 • Copy files to a defined location for transferring to the Subject

 

Repository Reporting
FileFacets will search for and display a list of all the files that contain the personal data within a businesses’ data stores. Reports can be exported to use for notifying the Data Protection Authority and/or the individual(s) affected in the event of a data breach.

Users can view and audit the list based on the report and recipients:

Article 33 – Notification of a personal data breach to the supervisory authority

 • Audit Report : view and export a list of all files that contain personal data from all locations

Article 34 – Communication of a personal data breach to the data subject

 • Breach Report: view and export a list of all files that contain personal data, by specific location or repository

Λάβετε μια επίδειξη της FileFacets

Συμπληρώστε το έντυπο και θα σας προσφέρουμε μια ξενάγηση απ’ άκρη σ’ άκρη στην πλατφόρμα. Δείτε από πρώτο χέρι πώς η FileFacets μπορεί να λύσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο οργανισμός σας.